logo kancelarii logo
zdjęcia książek
zdjęcie mecenas Małgorzaty Supera
Adwokat Małgorzata Supera jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z 1980 r.
Do 1993 roku wykonywała zawód sędziego, orzekając w sprawach cywilnych i rodzinnych w tym w sprawach nieletnich i rozwodowych. Pełniła również funckję sędziego przewodniczacego wydziału.

W 1993 r. wpisana została na listę radców prawnych oraz przyjęta do Izby Adwokackiej. Jako radca prawny doradzała jednemu z większych banków w Polsce w zakresie private-banking. Uczestniczyła przy realizacji jednej z ważniejszych fuzji banków.

Od 1997 r. prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką(Warszawa), specjalizując się w sprawach
 • rozwód i separację
 • z zakresu prawa pracy
 • reprywatyzacja

  adwokat M.Supera posiada również duże doświadczenie jako obrońca w sprawach karnych

  Członek International Society of Family Law

  Praktykę łączy również z działalnością na rzecz samorządu jako członek Komisji Współpracy z Zagranicą Naczelnej Rady Adwokackiej
  Prezes Polsko Hiszpańskiej Fundacji Współpracy i Rozwoju

  Adwokat M.Supera dużą uwagę przywiązuje do obsługi inwestorów azjatyckich. Należy do prestiżowego Business Bar Association of China (BBAC)

  Publikacje:
  M.Supera "Wina i rozwód" Palestra 2008, z. 7-8, s. 104
  M.Supera "Rozwód: przy kim zostanie dziecko"; Rzeczpospolita 4.05.2007 r.
  M.Supera, M.Supera-Markowska  "Konsorcjum nie tylko dla dużych firm, część 1"; Gazeta MSP 2007, z. 3;
  M.Supera, M.Supera-Markowska "Konsorcjum nie tylko dla dużych firm, część 2"; Gazeta MSP 2007, z. 4
  M.Supera, Ł.P.Supera "Adwokatura w Królestwie Hiszpanii" [w:] "Wybrane zagadnienia ustroju adwokatur w krajach UE"
  M.Supera "Adwokatura w Portugalii" [w:] "Wybrane zagadnienia ustroju adwokatur w krajach UE"
  M.Supera; Sprawozdanie z konferencji zorganizowanej przez Okręgową Radę Adwokacką w Barcelonie w dniach 3 - 5 lutego 2005 r. na temat "Etyka a wolnosć umowy w zakresie ustalenia wysokości wynagrodzenia adwokata"; Palestra 2005, z. 5/6